#wordenwiejebent?!


Worden wie je bent, het is de laatste tijd een zeer actueel gespreksonderwerp in mijn omgeving. Zowel zakelijk als privé. Managers die zich in hun leiderschapsopdracht afvragen of ze gelukkig zijn in dat wat ze doen. Of de wijze waarop zij invulling geven aan hun leiderschap écht bij hen past. Mensen die al heel lang hetzelfde werk doen en gaan hyperventileren bij de gedachte dat zij nog jaren op deze manier ‘moeten’ werken als zij niet in beweging komen. Jonge talenten die snel carrière hebben gemaakt en zich afvragen ‘is dit alles?’. Mensen die na jarenlange trouwe dienst boventallig worden verklaard en genoodzaakt worden andere keuzes te maken. Waar de vraag ook vandaan komt, het is een prachtige uitdaging te onderzoeken wat je nou echt wilt. Wat vind ik belangrijk? Waar ligt mijn belangrijkste potentieel? Waar liggen mijn talenten? Waar zit mijn kracht? En HOE kan ik vanuit deze kracht invulling geven aan mijn toekomst? Het zijn stuk voor stuk vragen die leiden tot een dialoog die veel dieper gaat dan we doorgaans voeren. Veel mensen hebben zich in de loop van de jaren aangepast aan wat anderen van hen verwachten. Een proces dat zich onbewust voltrekt. Omdat er druk wordt uitgeoefend:’Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’. Omdat je in een gedrags- of cultuurpatroon verzeild bent geraakt:’Zo doen we dit nu eenmaal in onze organisatie’. Omdat je afgeleerd hebt om met nieuwe initiatieven te komen: ‘Ik waardeer je idee, maar er is geen ruimte voor in onze strategie’. Er is veel lef en moed voor nodig om een ommezwaai te maken. Vaak ga je eerst door een (diep) dal voordat de horizon weer begint te gloren; zonder wrijving, geen glans. Als mensen uit hun comfortzone komen en op pad durven gaan, valt mij steeds weer op hoe veerkrachtig en sterk we zijn. Als je met open vizier vanuit een onderzoekende houding nieuwe mogelijkheden gaat ontdekken, zul je zien dat er energie komt om te gaan vliegen. Ik zie daar ontzettend veel mooie voorbeelden van. Ogen die weer gaan stralen. Licht en lucht in het hoofd. Worden wie je bent, wat mij betreft mag het een gevleugelde uitdrukking worden…!