‘.. It is trust that transforms a group of people into a team…’

‘Vertrouwen’. Het is één van de meest besproken onderwerpen in leiderschap en teamontwikkeling. Vertrouwen is een groot woord. Maar ook iets waar we niet makkelijk woorden aan kunnen geven. Iets dat er is, maar dat je niet kunt ‘pakken’. Een onderbuikgevoel. Iets waar je vleugels van kunt krijgen, dat je tot grote hoogte kan brengen. Read more about ‘.. It is trust that transforms a group of people into a team…’[…]