15 januari 2016

Leiderschap, talent & drijfveren

Verschillen tussen mensen leren begrijpen

 

Vakmanschap – competent zijn – is de basis voor presteren. Werk- en denkniveau, opleiding, kennis, vaardigheden, competenties: het zijn allemaal harde functie-eisen waarop je als organisatie moet kunnen bouwen en vertrouwen. Het verschil wordt echter gemaakt in de energie en het gemak waarmee iemand zijn werk doet. Intrigerend is de vraag hoe dat samenspel in organisaties tot stand komt.

In HR-processen als recruitment, werving & selectie, samenstelling van (project)teams, leiderschaps- en talentontwikkeling ligt de aandacht (nog) vaak eenzijdig op de harde kant. Deze aspecten alléén hebben echter onvoldoende voorspellende waarde voor succes. Veel van wat mis gaat in communicatie en samenwerking komt voort uit de verschillen tussen mensen en het onbegrip – en onvermogen – om daar mee om te gaan. ‘Daar waar het oordeel begint, stopt de waarneming’. Het loont om de scope te verbreden en te kijken naar de diepere laag van ‘de ijsberg’.

‘De aandacht gaat in veel organisaties uit naar WAT er gedaan moet worden en HOE dat moet worden georganiseerd. Niet zozeer naar WAAROM we deze dingen doen, wat medewerkers belangrijk vinden en wat hen drijft. Als het waarom helder is en mensen ruimte kunnen geven aan hun talenten en drijfveren, wordt de productiviteit enorm verhoogd.’

Als u de sleutel vindt naar dat wat mensen echt willen, dan komt de energie en het plezier vanzelf. Er zijn meerdere instrumenten beschikbaar om deze diepere laag te meten. Be-Leading werkt onder meer met RealDrives, een instrument dat haarscherp inzicht geeft in drijfveren van mensen. Individueel, van groepen, van organisaties. Analyse van deze drijfveren in combinatie met de omgeving waarin mensen werken (hun werk, collega’s, leiderschap c.q. management) en het gedrag dat zij laten zien, geeft veel inzicht en aanknopingspunten om effectiever te worden. Dit helpt om betere beslissingen te nemen en het succes van uw organisatie, maar ook de fun te vergroten.