21 januari 2016

Welkom

Gedragsverandering is één van de moeilijkste dingen die er bestaat

‘… Ik heb aan den lijve ervaren hoe moeilijk het is om als organisatie daadwerkelijk in beweging te komen. Investeringen leiden vaak tot onvoldoende resultaat. Zeer getalenteerde mensen komen soms helemaal niet uit de verf. Terwijl minder getalenteerde mensen gaan floreren. Waar komt dat door? Ik geloof dat de kracht zit in het aansluiten bij de diepere kern van mensen. Je kunt individuen, teams en organisaties veel productiever, effectiever en gelukkiger maken als je aansluit bij deze energie….’

Bertien Molenaar – Rhebergen heeft Be-Leading begin 2016 opgericht. Zij begeleidt organisatietransformaties vanuit haar HR(D) en bedrijfskundige achtergrond, waardoor zij in haar aanpak oog heeft voor zowel harde – strategie, structuur, processen en systemen – als zachte aspecten – cultuur, competenties, houding en gedrag-. Een integrale aanpak, met oog voor de verbindingen tussen de harde en zachte kant, leidt tot betere oplossingen. Het begint echter altijd bij mensen.

Als manager, HR(D)-consultant, MD-programaleider, facilitator, trainer en coach heeft Bertien 25 jaar ervaring opgebouwd in diverse toonaangevende organisaties. Rode draad in haar loopbaan is mensen in beweging brengen en krachtiger maken vanuit hun eigen kracht, talent en potentieel. Zij is gecertificeerd RealDrives trainer & coach, maar zet ook andere tooling in (onder meer MBTI), afhankelijk van de onderliggende vraag.

Verbinden van verschillende expertises én diversiteit draagt bij aan een beter resultaat. Bertien werkt daarom graag samen met anderen. Zij is verbonden aan TalentBoosters, RealDrives, NFMD en NOBCO.