‘When life gives you lemons, ask for salt and tequila’

Bij mijn Isala-afscheid gaf ik mijn collega’s het boekje ‘Omdenken in relaties’ van Berthold Gunster cadeau. Een prachtig, handzaam boekje vol mooie anekdotes, dat me enorm aan het denken heeft gezet. Tja, de omgang met de medemens kan tot veel frustraties leiden. In ons privé- en werkend leven komen we volop ‘lastige types’ tegen. Denk aan die ene sportcoach die op zaterdagochtend totaal door het lint gaat als zijn kind de wedstrijd verliest. Aan die ene collega die altijd de hakken in het zand zet, verzuurd geraakt door vele reorganisaties, niet vooruit te branden! Of die ene baas die zegt mensen in hun kracht te willen zetten, maar nooit een compliment geeft en vooral stuurt op efficiency. Je kunt de ander of de omstandigheden niet direct veranderen, maar je kunt wel je vermogen om problemen ‘om te denken’ tot mogelijkheden verder ontwikkelen. Een geruststellende gedachte! We kunnen leren om situaties vanuit een andere invalshoek te benaderen, waardoor we ze zelfs voor ons kunnen laten werken in plaats van als obstakels blijven zien. Bij lezing moest ik denken aan mijn huidige werk, waarin ik veel gebruik maak van RealDrives. RealDrives geeft inzicht in drijfveren en creëert daarmee begrip voor onderlinge verschillen tussen mensen. Collega Patricia Engelaar, die al jaren met RealDrives werkt, zegt dat ze eigenlijk geen enkel type meer lastig vindt sinds ze dit inzicht heeft. Dat is een nog veel meer geruststellende gedachte:-) Daar ga ik voor!