‘.. It is trust that transforms a group of people into a team…’

‘Vertrouwen’. Het is één van de meest besproken onderwerpen in leiderschap en teamontwikkeling. Vertrouwen is een groot woord. Maar ook iets waar we niet makkelijk woorden aan kunnen geven. Iets dat er is, maar dat je niet kunt ‘pakken’. Een onderbuikgevoel. Iets waar je vleugels van kunt krijgen, dat je tot grote hoogte kan brengen. Maar ook iets waar je enorme buikpijn van kunt hebben.

Voor mij maakt vertrouwen hét verschil tussen een groep en een team. Covey zegt: ‘.. without trust we don’t truly collaborate; we merely coordinate or, at best, cooperate. It is trust that transforms a group of people into a team’. Dat kan ik alleen maar beamen. In mijn werk is gebrek aan vertrouwen – en de verlammende werking ervan – vaak één van de belangrijkste oorzaken voor ‘gedoe tussen mensen’, ongezonde organisatieculturen en improductiviteit.  

Wat houdt vertrouwen precies in? Is vertrouwen iets dat er ‘gewoon’ moet zijn? Kun je er aan werken? Op welke manier dan? En kun je het vertrouwen (altijd) herstellen?

Een gevleugelde uitdrukking is dat vertrouwen te voet komt en te paard gaat. Dat wordt vanuit de wetenschap bevestigd: we weten dat tegenover één vervelende ervaring minimaal vier positieve ervaringen moeten staan om het goede gevoel te herstellen. In onze werkpraktijk zien we ook dat de impact van negatieve ervaringen enorm is. Ervaringen van jaren geleden worden vandaag nog steeds genoemd als dé oorzaak voor een diepgeworteld wantrouwen in het hier en nu: ‘ik zal deze organisatie nooit meer kunnen vertrouwen’.

Samen met collega’s ben ik steeds op zoek naar (nieuwe) manieren om vertrouwen in teams te herstellen. Recent hebben we een mooie oefening gedaan die we hebben gebaseerd op the Anatomy of Trust van Brené Brown. Zij deed jarenlang onderzoek naar kwetsbaarheid, moed en schaamte. Over vertrouwen zegt zij: ‘.. It’s crystal clear, trust is built in the smallest of moments...’ De oefening leverde een prachtige dialoog op over vertrouwen. De meerdere lagen die vertrouwen kent. Het gedrag dat daarbij hoort. Wat je doet, anderen daarin geeft, maar ook wat je van hen verwacht en nodig hebt. Om samen een beter team te worden.

Wil je daar meer over weten? Neem dan gerust contact op, je kunt ons vertrouwen:-)