De kracht van diversiteit: koester de verschillen

Werkt diversiteit? Ja, natuurlijk! Dat staat voor mij als een paal boven water. In organisaties geeft een mooie mix van mensen een beter resultaat. Mannen én vrouwen, jong en oud, verschillende culturen, diverse achtergronden, multidisciplinaire teams: samen maken mensen het verschil. Tijdens de NFMD-bijeenkomst ‘Diversiteit werkt!’ op 8 september jongstleden werd mij duidelijk dat er nog veel te winnen is op dit terrein. Nog steeds is het zo dat hele groepen mensen in organisaties alléén vanwege hun nationaliteit of huidskleur niet op waarde worden geschat. In recruitment. In MD-programma’s. Op de werkvloer. Niet te geloven … Na een heerlijke zomervakantie op Bali en Lombok, waar verschillende culturen vreedzaam en respectvol met elkaar samenleven, is het mij een raadsel waarom mensen dit in stand houden. Waarom niet bezig gaan met de vraag welke talenten en potentieel iemand heeft, in plaats van hoe iemand eruit ziet of waar iemand vandaan komt. Ben je talentvol? Capabel voor de functie? Een betrouwbare, fijne collega? Enzovoorts. De wijze waarop verschillende culturen met elkaar in verbinding staan moet daar toch aan kunnen bijdragen. Eén van de aspecten die in de aanpak van diversiteit en de samenstelling van teams een belangrijke rol speelt zijn drijfveren. Drijfveren zijn enorm bepalend voor het gedrag van mensen. “Mensen komen nou eenmaal vaak uit bij iemand die heel erg op ze lijkt” zei Lodewijk Asscher daarover tijdens de NFMD-bijeenkomst. Diversiteit in drijfveren verkleint de kans op ‘groupthink’, leidt tot grotere productiviteit, energie en werkplezier. Ben jij benieuwd naar het effect van drijfveren op de samenstelling van teams? Wil je meer weten over de kracht van diversiteit in drijfveren? Neem dan contact op!