Mijn blog

Ondernemerschap?!

Op 25 januari 2016 is Be-Leading Talent & Leadership van start gegaan. Een memorabele dag, waar heel wat denkwerk aan vooraf is gegaan. Na jarenlang in loondienst te hebben gewerkt, maak ik de stap naar het ondernemerschap. De term ondernemerschap ben ik de afgelopen jaren in veel organisaties tegengekomen. In de gewenste cultuur bijvoorbeeld. ‘Onze medewerkers mogen zich best wat ondernemender gedragen’. Of in de term ‘innovatief ondernemerschap in de Zorg’. Ook speelt ondernemerschap een rol in de vorming van resultaatverantwoordelijke eenheden. Tijdens de bijeenkomsten die ik over dit thema organiseerde leerden we via interactieve werkvormen denken als ondernemer. Nu ik zelf ga ondernemen, zal ik voor het eerst ècht gaan ervaren wat het ondernemerschap inhoudt. Eén van mijn manieren om invulling te geven aan het ondernemerschap is om via blogs het verhaal van mijn bedrijf te vertellen, om mensen te inspireren of om antwoorden te geven op vragen. Ik hoop u in mijn ondernemerschap regelmatig te ontmoeten!