22 januari 2016

Recente opdrachten

 • Leiden heidagen
 • Leiderschaps- en teamcoaching
 • Begeleiden verander- en organisatieontwikkelingstrajecten in overheid, zorg en onderwijs
 • (Bege)leiden teams naar zelforganisatie in Agile omgeving
 • Individuele begeleiding: vanuit zelfinzicht, inzicht in het effect van gedrag op de ander werken aan persoonlijke effectiviteit
 • (Bege)leiden cultuurveranderprogramma in financiële instelling: negatieve gedragspatronen doorbreken
 • Groepsdynamica in teams: werken aan flow, productiviteit en lol
 • ‘Veranderen met impact’ voor ICT-consultants
 • Consultancy in werving & selectie vanuit RealDrives (ICT, medisch specialisten)
 • Talent Boosters: mensen helpen hun talent en potentieel in volle omvang te ontdekken en richting te geven
 • Begeleiding (directie)teams en strategiedagen in versterken transformatie-, innovatie- en executiekracht
 • (MD)-Coaching & Personal Development
 • MD-Programmaleider ‘True North’ voor bedrijfskundig, medisch managers en operationeel leidinggevenden rondom lean, continu verbeteren, verandermanagement, medisch management en leiderschap, innovatief ondernemerschap
 • MD-TD-reviews, MD-Challenges & Traineeships